Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Δεκεμβρίου 2016, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 12-12-2016, ώρα 09:00π.μ    Πρακτικές Ασκήσεις

Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τρίτη 13-12-2016, ώρα 09.00π.μ    Φαρμακοποιία – Φαρμακοτεχνία

Αίθουσα Δ7 -  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τετάρτη 14-12-2016, ώρα 09.00π.μ.    Νομοθεσία-Ιστορία-Εμπορευματολογία

Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πέμπτη 15-12-2016,  ώρα 10.00 π.μ    Τοξικολογία 

Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ

(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)

Παρασκευή 16-12-2016, ώρα 09.00π.μ    Φαρμακολογία

Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Δ/νση Δημόσιας  Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016.
Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 12-12-2016 και ώρα 09:00 π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου- Αίθουσα Δ7.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα ρμάκων και Φαρμακείων).

Πληροφορίες για τα παραπεμπτικά δίνονται στη Δ/νση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ (Βασίλειο Ζαχαράκη στο τηλ.: 210-8208807).