Τους 34.249 φτάνουν οι άνεργοι στην Κρήτη που είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον μήνα Οκτώβριο.

Από αυτούς οι επιδοτούμενοι στο νησί ανέρχονται στους 5878, από τους οποίους οι 865 είναι εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων. Οι νέες αιτήσεις ανέργων για επιδότηση που έγιναν στην Κρήτη τον Οκτώβριο ανέρχονται στις 10.427

Αυτοί που μέσω ΟΑΕΔ αναζήτησαν εργασία τον Οκτώβριο στην Κρήτη ήταν 34.249 άτομα, καταγράφοντας μείωση -4,07% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Πανελλαδικά το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Οκτώβριο 2016 ανήλθε σε 884.331 άτομα. Από αυτά 480.127 (ποσοστό 54,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 404.204 (ποσοστό 45,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2016 ανήλθε σε 104.055 άτομα όπου 29.258 (ποσοστό 28,12%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 74.797 (ποσοστό 71,88%) εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 99.426 άτομα από τα οποία οι 92.771 (ποσοστό 93,31%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.655 (ποσοστό 6,69%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 76.831 άτομα.

Το σύνολο των νέων αιτήσεων ανέργων για επιδότηση (σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας) ανέρχεται σε 66.309 άτομα.