Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης  ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1.  «Βιολογική Γεωργία -  ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις τρίτης (3ης) πληρωμής  του έτους 2012  και έχουν  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, (Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο).

Για τη τρίτη πληρωμή του  έτους 2012 υπολογίστηκε το ποσό των 11486,84 ευρώ για 10 δικαιούχους.

Οι παραγωγοί για τους οποίους είναι η πρώτη πληρωμή  (δικαιούχοι από μεταβιβάσεις-αιτήσεις θεραπείας) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία μας,  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 21/11/2016 έως 25/11/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στην Υπηρεσία μας και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους. (τηλ: 2831343806, Δημητρακάκη 17).