Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

Μελέτη αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα Βρύσες – Ατσιπόπουλο της ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. ΑΕ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 150615/16-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αναβάθμιση και Λειτουργία Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση ΜΑΛΑΞΑ, Δήμου Χανίων ΠΕ Χανίων, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 36265/18-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Βελτίωση δρόμου Φορτέτσα – Βασιλειές (χ.θ. 0+000 – 3+755) και Τοπικών Αποκαταστάσεων Δρόμου λόγω Κατολισθήσεων στον Αγ. Βλάσση και Αγ. Σύλλα», με φορέα υλοποίησης τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2763/17-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «Κερατίδια» Δ.Ε. Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2398/8-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης (Ε.Μ.Α.) λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Βαρδιανό – Γεροσπήλιος Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Π.Ε. Χανίων, της εταιρίας «Θεοχάρης Νικάκης ΕΠΕ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2299/5-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κατασκευή δρόμου Καβροχώρι - Κεραμούτσι – Καμάρι, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2179/5-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λειτουργία Υφιστάμενης γεώτρησης, μικτής χρήσης στη θέση ‘ΣΤΥΛΟΣ – ΛΕΠΙΔΟΛΑΚΟΣ’, Δήμου Αποκορώνου Π.Ε Χανίων με φορέα έργου το Δήμο Αποκορώνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3245/19-9-2016  έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ξενοδοχειακή μονάδα (συγχώνευση 2 υφιστάμενων ξενοδοχείων «BLUE STAR» και «BLUE SΕΑ») με την επωνυμία «BLUE STAR», ιδιοκτησίας «ΘΕΤΙΣ Α.Ε.» κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 345 κλινών, στη θέση Καθαράδες, εκτός οικισμού Κουτσουνάρι Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2428/28-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & ασφαλτομίγματος με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου & μαζούτ, συνεργείο επισκευής οχημάτων, πρατήριο υγρών καυσίμων & πλυντήριο λιπαντήριο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΡΜΙ Α.Ε. στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2596/12-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Πιλοτικού Πειραματικού Αμπελώνα -ΔΗΠΠΑ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 211405/27-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.

2.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγ. Βασιλείου, για την εκτέλεση του έργου: «Aποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Αγ. Βασιλείου», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ΄ αρίθμ. 179033/20-09-2016 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ, συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων (7.000,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 215569/02-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου