Η ηρεμία σε όλο το μεγαλείο της. Λες και έχει σταματήσει ο χρόνος. Τόσο κοντά στον κεντρικό ιστό της Πάτρας και όμως κατάφερε να μην αστικοποιηθεί.

To Βελβίτσι Αχαΐας (Χάραδρος) δημιουργήθηκε από Παλιοπυργιώτες
κατά την εκδίωξη από τους Τούρκους γύρω στα 1825

Δείτε φωτογραφίες στο salos.gr