Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και μετά από τα αποτελέσματα ων εκλογών τα νέα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας Κρήτης ‘ΈΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ΄’συναντήθηκαν και εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. ως κάτωθι:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογιαννάκης Νικόλαος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξενικάκης Εμμανουήλ

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαυραντωνάκης Κωνσταντίνος

4. ΤΑΜΙΑΣ: Μουτσάκης Κωνσταντίνος

5. ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φετοκάκης Χαράλαμπος

6. ΜΕΛΟΣ: Πετράκης Σταύρος

7. ΜΕΛΟΣ: Ματθαιάκη Ευφροσύνη