Για δεύτερη φορά, η Λέσχη Lions Ηρακλείου με τον Πρόεδρό της L. Μιχάλη Κλεισαρχάκη και τη βοήθεια του ταμεία της Λέσχης L. Γιάννη Γκόγκολου κατάφεραν να συλλέξουν έξι ολόκληρες κούτες γεμάτες με βιβλία που έχει προσφέρει η Alpha Bank, για να εξοπλίσει την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ανωγείων, επειδή πιστεύει σθεναρά ότι ο πολιτισμός πρέπει να απλώνεται παντού, δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα όλων!