Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι η  περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20, παρατείνεται  έως και τις  23-12-2016. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 6.1. παρέχονται στα τηλέφωνα: 

1.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2810309301-303 &2810309223
2.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ηρακλείου: 
Τηλ. : 2810309225 & 2810309229
3.     Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Λασιθίου: 
Τηλ. : 2841340514 & 2842341310
4.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ρεθύμνου:
Τηλ.: 2831343810 & 2831343807
5.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Χανίων:
Τηλ. : 2821346530 &  2821346532
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)  http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr