Οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για την ελαιοκομική περίοδο 2015-16 αλλά και για την νέ περίοδο 2016-17

Το καλλιεργητικό έτος 2015/16 ξεκίνησε με 277 000 τόνους ελαιόλαδου από τα παγκόσμια αποθέματα, ενώ τελική παγκόσμια παραγωγή εκτιμάται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου σε 3.159.500 τόνους, αυξημένη κατά 29% σε σύγκριση με το 2014/15 (+ 701.500 τόνοι). Επίσης, μικρή αύξηση της τάξης του 1% εκτιμάται και για την παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου. Ενώ για το επόμενο καλλιεργητικό έτος 2016/17 οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μείωση για την παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου της τάξης του -14%, με την Ελλάδα να φθάνει στο – 19%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΣΕ το ποσοστό για το σύνολο της παραγωγής ελαιολάδου από τις χώρες μέλη του ανέρχεται σε 2.964,500 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 94% του παγκόσμιου συνόλου.
 
Η παραγωγή ελαιολάδου της ΕΕ εκτιμάται σε 2.322.000 τόνους, αυξημένη κατά 62% σε σύγκριση με το 2014/15. Τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν την Ισπανία στην πρώτη θέση με 1.401.600 τόνους, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 474.600 τόνους, την Ελλάδα με 320.000 τόνους, την Πορτογαλία που ξεπερνώντας το όριο των 100.000 έφθασε τους 109.100 τόνους, την Κύπρο με 6.000 τόνους, την Κροατία με 5.500 τόνους, και την Σλοβενία με 500 τόνους.
 
Η συνολική παραγωγή στα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΔΣΕ μειώθηκε κατά 23%. Οδηγός της ομάδας είναι η Τουρκία με 143.000 τόνους, ακολουθούμενη από την Τυνησία (140.000 τόνοι), το Μαρόκο (130.000 τόνοι), την Αλγερία (83.500 τόνοι σε μια σταθερή αύξηση), την Ιορδανία (29.500 τόνοι), την Αίγυπτο (25.000 τόνοι), τον Λίβανο (23.000 τόνοι), την Αργεντινή (19.000 τόνοι), την Λιβύη (18.000 τόνοι), το Ισραήλ (15.000 τόνοι), την Αλβανία (10.500 τόνοι) και το Ιράν (5.000 τόνοι). Ο όγκος της παραγωγής στα υπόλοιπα μέλη είναι σε μικρότερη κλίμακα.
 
Ανεβασμένη και η παγκόσμια κατανάλωση
 
Η παγκόσμια κατανάλωση το 2015/16 προσωρινά εκτιμάται σε 2.945.500 τόνους, αυξημένη κατά 1% σε σύγκριση με την προηγουμένη περίοδο.
 
Στην  ΕΕ των 28 κρατών μελών καταναλώθηκαν οι 1.618.500 τόνοι, εμφανίζοντας και εδώ μια συνολική αύξηση της τάξης του 1% (14.000 τόνοι). Οι χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Ελλάδα με 8% και η Ισπανία και η Ιταλία με 2% η κάθε μία, ενώ οι μικροί παραγωγοί (Κύπρος, Κροατία και Σλοβενία) εμφάνισαν μαζί αύξηση κατά 20%. Ωστόσο, η κατανάλωση στη Γαλλία μειώθηκε κατά 4%.
 
Το ποσοστό κατανάλωσης για τις υπόλοιπες χώρες μέλη του ΔΣΕ χώρες αυξήθηκε κατά περίπου 7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ιράν (33%), Αλγερία (25%), Αίγυπτος (20%), Τυνησία (17%), Λιβύη (16%), Λίβανο (11%), Αργεντινή (8%) και Ιορδανία ( 4%).
 
Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Αλβανία (-4%), στο Ισραήλ (-3%) και στην Τουρκία (-1%). Οι υπόλοιπες χώρες δημοσιοποίησαν παρόμοια ποσοστά κατανάλωσης με το προηγούμενο έτος συγκομιδής.
 
Μεταξύ των μη-μελών του ΔΣΕ αξιοσημείωτες αυξήσεις παρατηρούνται στην Κίνα (16%), στον Καναδά (9%), στη Ρωσία (3%), στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία (5% το καθένα). Η κατανάλωση όμως μειώθηκε κατά 25% στη Βραζιλία και κατά 8% στην Ιαπωνία.
 
Οι εισαγωγή ελαιολάδου το 2015/16 έφθασαν σε 822.500 τόνους, ενώ οι εξαγωγές στους 829 500 τόνους.
 
Μειωμένη η παραγωγή το 2016/17
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου το 2016/17 αναμένεται να μειωθεί κατά 14%, φθάνοντας σε περίπου 2 713 500 τόνους.
  
Η συνολική παραγωγή των χωρών μελών του ΔΣΕ, εκτιμάται σε 2.519.000 τόνους. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να αντιπροσωπεύσει τους 1.923.000 τόνους της ποσότητας αυτής, γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση 17% από έτος σε έτος. Η ανάλυση των προβλέψεων δείχνει παραγωγή 1.311.300 τόνων για την Ισπανία (-6%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 260.000 τόνους (-19%), την Ιταλία με 243 000 τόνους (-49%) και την Πορτογαλία με 93.600 τόνους (-14%). Ενώ μικρότερε ποσότητες προβλέπονται για το υπόλοιπο των παραγωγών της ΕΕ.

Σε άλλα κράτη μέλη του ΔΣΕ, την παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να είναι 7% χαμηλότερη σε σχέση με το 2015/16. Η Τυνησία θα λάβει το μεγαλύτερο χτύπημα με παραγωγή 100.000 τόνους (-29%), ακολουθούμενη από το Μαρόκο με 110.000 τόνους (-15%), την Αλγερία με 74.000 τόνους (-11%), την Ιορδανία με 23.000 τόνους (- 22%), το Λίβανο με 20.000 τόνους (-13%), την Αργεντινή και τη Λιβύη με 15.500 τόνους (-18% και -14% αντίστοιχα).
 
Οι χώρες που αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους είναι η Τουρκία με 177/000 τόνους (+ 24%), η Αίγυπτος με 27.000 τόνους (+ 8%), το Ισραήλ με 16.000 τόνους (+ 7%) και η Αλβανία με 11 000 τόνους (+ 5%). Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν μικρότερους όγκους παραγωγής.
 
Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου για 2016/17 προβλέπεται σε 2 904 000 τόνους, η οποία θα είναι 1% κάτω από την τελευταία καλλιεργητική περίοδο.
 
Το παγκόσμιο εμπόριο ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 
Κατά το κλείσιμο του καλλιεργητικού έτους 2015/16 (Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2016) οι εισαγωγές ελαιολάδου και πυρηνελαίου παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 18% στην Αυστραλία, 12% στην Κίνα, 8% στον Καναδά, 7% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 4% στη Ρωσία, ενώ έπεσαν στη Βραζιλία (-25%) και στην Ιαπωνία (-8%).
 
Στην ΕΕ τα στοιχεία 11 μηνών για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (Οκτώβριος 2015-Αύγουστος 2016) παρουσίασαν πτώση 6% στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και μια πτώση 56% των εισαγωγών εκτός της ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος συγκομιδής.
 
Επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών παρουσιάζουν μια αύξηση από έτος σε έτος 9% στην Αυστραλία, 3% στον Καναδά και 1% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1% στη Βραζιλία και 3% στη Ρωσία.
 
Στην Ε.Ε. τα στοιχεία για τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους 2015/16 συγκομιδής (Οκτώβριος 2015-Αύγουστος 2016) παρουσιάζουν αύξηση από έτος σε έτος στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 3% και στις εκτός ΕΕ εισαγωγές 3%.
 
Οι τιμές παραγωγού ελαιολάδου
 
Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στις μεσογειακές χώρες μέλη του ΔΣΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:
-Οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων φθάνοντας σε € 3,37/kg στα τέλη του Νοεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας 10% αύξηση από έτος σε έτος. Αν συγκριθεί η τιμή αυτή με το μέγιστο ποσό για την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου 2015 (€ 4,23/kg) παρουσιάζει μια μείωση κατά 20%.
-Οι τιμές παραγωγού στην Ιταλία άρχισαν να αναρριχώνται στις αρχές του Αυγούστου, εντεινόμενες στις αρχές Νοεμβρίου και σπάζοντας το φράγμα των € 5 φθάνοντας τα € 5,75 / kg στα τέλη του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια αύξηση 70%.από έτος σε έτος.
– Οι τιμές στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερές από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, αλλά, όπως και σε άλλες αγορές, άρχισαν να ανεβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες για να φθάσουν τα € 3,46/kg στα τέλη του Νοεμβρίου 2016 (ετήσια αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο).
– Οι τιμές στην Τυνησία παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να αναρριχώνται έως € 3,68 / kg στα τέλη του Νοεμβρίου, τιμή που δίνει αύξηση 12% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
 
Εξευγενισμένο ελαιόλαδο
 
Οι τιμές του εξευγενισμένου ελαιολάδου στην Ισπανία και στην Ιταλία γενικά ακολουθούν την ίδια τάση με την τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Στην Ισπανία, έφθασαν σε € 3,25 / kg, αύξηση κατά 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, ενώ οι τιμές για τα παρθένα έλαια στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά τις τελευταίες εβδομάδες, το εξευγενισμένο ελαιόλαδο παρέμεινε σταθερό, φθάνοντας σε € 3,21 / kg στα τέλη του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει από έτος σε έτος αλλαγή. Σημειώνεται δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα τιμών για αυτό το προϊόν για την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook