Τονωτική ένεση για τα έσοδα του ΙΚΑ θα αποτελέσει η υποχρεωτική ένταξη των νεοπροσλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων στην ασφάλιση του ιδρύματος, καθώς οι εισφορές θα οδηγούνται στο ταμείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το μέτρο αυτό, όπως δημοσιεύεται στο tovima.gr, περιλαμβάνεται στον ασφαλιστικό νόμο Λοβέρδου που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι και έρχεται να εφαρμοστεί σε μια εποχή που το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο αναζητεί εναγωνίως κάθε μήνα χρήματα για να καταβάλει τις συντάξεις.

Σε έγγραφα τόσο του υπουργού Εργασίας κ. Γ.Κουτρουμάνη όσο και του διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, τα οποία απεστάλησαν στο υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται επίκληση των ρυθμίσεων του Ν. 3865/2010 σύμφωνα με τις οποίες «οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου,οι υπάλληλοι της Βουλής,των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ,καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουπου προσελήφθησαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Η διοίκηση του ΙΚΑ αποσαφηνίζει ότι ως ημερομηνία πρόσληψης προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στο ΙΚΑ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της πράξης. Διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

«Δεδομένου όμως ότι η σχετική διάταξη του Ν. 3865/2010 αναφέρεται σε πρόσληψη για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, συνάγεται ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑθα υπαχθούν όσοι προσλήφθηκαν χωρίς να έχουν καμία προηγούμενη προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους φορείς του Δημοσίου».

Προαιρετικά και οι νεότεροι

Εκτός τούτου, παρέχεται η ευχέρεια στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις 21 Ιουνίου 2010, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ετέθη σε ισχύ ο Ν. 3865/2010.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται υπολογίζονται σε 20%, αναλυόμενες σε 6,67% ως εισφορά που βαραίνει τον ασφαλισμένο και σε 13,33% ως εισφορά που βαραίνει τον εργοδότη. Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα, πλην του ΟΓΑ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ενώ ως νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων (2,20% από τους εργαζομένους και 1,40% από τον εργοδότη). Σε 1% ανέρχεται η εισφορά που καταβάλλεται ως «ασφάλεια κινδύνου» για ορισμένες ειδικότητες.

Στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλίζονται και οι στρατιωτικοί- με εξαίρεση τους στρατεύσιμους οπλίτες. Από την υποχρεωτική υπαγωγή των υπαλλήλων και στρατιωτικών στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑΕΤΑΜ, όπως αποσαφηνίζει η διοίκηση του ΙΚΑ, εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook