Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλες αξιολογήθηκε το σύνολο του χρηματοδοτούμενου με ευρωπαϊκούς πόρους προγράμματος RERUM  - που στόχο έχει  το αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων - αλλά και κάθε εταίρος χωριστά στο δικό του φυσικό αντικείμενο. Στην αξιολόγηση, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία για το Δήμο Ηρακλείου, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος προγραμματισμού κ. Πέτρος Ινιωτάκης, ο Διευθυντής προγραμματισμού κ. Κωστής Μοχιανάκης και ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου κ. Γιώργος Περιστέρης.

To RERUM είναι ένα ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ασφάλειας του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - ΙοΤ), το οποίο υλοποιήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Ταραγόνας (Ισπανία)  σε συνεργασία  με το ΙΤΕ, πληθώρα ξένων πανεπιστημίων και εταιρίες. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν στην πόλη του Ηρακλείου οι παρακάτω εφαρμογές έξυπνης πόλης:

Για την αξιόπιστη και ασφαλή μέτρηση της κυκλοφοριακής κίνησης στο Ηράκλειο χρησιμοποιήθηκαν έξυπνες συσκευές που εγκαταστάθηκαν σε 25 λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Επίσης, υλοποιήθηκε πρωτοποριακή εφαρμογή ( RERUM traffic car) για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν λειτουργικό Android, ώστε όλοι οι πολίτες που κάνουν μετακινήσεις με τα οχήματά τους να μπορούν να βοηθήσουν στη μέτρηση της κίνησης χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να δουν ζωντανά στο κινητό τους τον κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη και να αποφασίσουν μετά, την διαδρομή που θα ακολουθήσουν.  Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που την  έχουν εγκαταστήσει.

Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν 25 αισθητήρες μέτρησης ενέργειας και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών σε εσωτερικούς χώρους δημοτικών κτιρίων, καθώς και 20 αισθητήρες μέτρησης αέριων ρύπων σε εξωτερικά σημεία του αστικού περιβάλλοντος. Στόχος ήταν η ανίχνευση ενεργοβόρων συσκευών και ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που σε συνδυασμό με συστήματα αυτοματισμού και ΑΠΕ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Οι δράσεις αυτές είναι ενταγμένες στην πολιτική του Δήμου Ηρακλείου για αξιοποίηση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IοΤ) που στοχεύει στην διασύνδεση ενός τεράστιου αριθμού «έξυπνων συσκευών», οι οποίες θα επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας με ασφάλεια, δεδομένα και πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. Ακολούθως, θα γίνεται ανάλυση των δεδομένων και διάθεση τους με «ανοικτό» τρόπο στους πολίτες καθώς και σε οποίον θα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει έξυπνες εφαρμογές. Πληροφορίες για το RERUM στη σελίδα: http://www.ict-rerum.eu