Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά αποτέλεσε μια από τις Καλές Πρακτικές Δήμων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα» που διοργανώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Κορυδαλλού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και το Δήμο Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας «2016 lnternational Year of Global Understanding – IYGU». 

Την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής ο οποίος ανέλυσε τη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής στρατηγικής και παρουσίασε τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής που περιλαμβάνονται σε αυτή καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης – ευρωπαϊκών και εθνικών - χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

Ο κ. Κουρής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδημοτική πρωτοβουλία καταγραφής και ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων και της ταυτότητας της πρ. επαρχίας Κισσάμου την οποία ο Δήμος Πλατανιά και ο Δήμος Κισσάμου προωθούν από κοινού μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και με τη συνεργασία της ΕΠΟΦΕΚ. Παράλληλα αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτιστικού κεφαλαίου, που συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για αυτή και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία από την αξιοποίηση, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας. 

Όπως τόνισε ο κ. Κουρής «η ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αναπτυξιακή στρατηγική των πόλεων συνιστά ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού αστικών και τοπικών προκλήσεων και ως τέτοιο κρίνεται αναγκαίο ο πολιτιστικός στρατηγικός σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη του τη συμμετοχική διάσταση που επενδύει στην αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών διοίκησης, των φορέων και των πολιτών και η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη σε κοινωνικο-οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά επισήμανε ότι «οι πολιτιστικοί πόροι μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο και ως τέτοιο οι δημοτικές αρχές οφείλουν να ενσωματώσουν τον πολιτισμό στον επιχειρησιακό προγραμματισμό τους».

Σημειώνεται ότι η ημερίδα – την οποία παρακολούθησε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί και φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης - είχε ως στόχο να παρουσιάσει τις σύγχρονες προκλήσεις των αστικών περιοχών, να αναδείξει Καλές Πρακτικές σε θέματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και των κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook