Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι θα διενεργηθεί διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, βάσει εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014  και της ΚΥΑ με αρ. πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).

Η διανομή θα γίνει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 από 09:30 έως 13:30, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, για όλους τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ του Δήμου Μαλεβιζίου. Όσοι δεν παρέλαβαν τα προϊόντα του ΤΕΒΑ στις προηγούμενες διανομές, θα τα παραλάβουν την παραπάνω ημέρα και ώρες.

Για την παραλαβή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους :

·  Τον Αριθμό Αίτησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

·  Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου να προκύπτει ο   ΑΜΚΑ των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους που έχουν εγκριθεί

·  Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο   διανομής, μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.