Η τελετή απονομής Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 18:30 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Στα πλαίσια της τελετής θα απονεμηθούν τα βραβεία:

- Αριστείας 2016, στον κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,  σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

- Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016, στον κ. Μιχαήλ Γαλετάκη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο

- Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2016, στην κα. Αριάδνη Παντίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού της  έργου 

Πρόγραμμα Τελετής

·  Είσοδος Πρυτανικών Αρχών & Κοσμητόρων Σχολών
·  Χαιρετισμός Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή κ. Βασιλείου Β. Διγαλάκη
·  Απονομή Υποτροφιών LIMMAT
·  Απονομή Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος
·  Απονομή Βραβείου Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2016 στην κα. Αριάδνη Παντίδου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
·  Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016 στον Καθηγητή κ.  Μιχαήλ Γαλετάκη
·  Απονομή Βραβείου Αριστείας 2016 στον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη
·  Ομιλία του τιμώμενου με το Βραβείο Αριστείας 2016 
·  Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων & Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
·  Αποχώρηση Πρυτανικών Αρχών & Κοσμητόρων Σχολών
·  Λήξη τελετής - Αναμνηστική φωτογράφηση