Τα ελληνικά προϊόντα έχουν σκοπό να κάνουν ευρέως γνωστά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής οι εξαγωγείς της χώρας, με «γέφυρα» επικοινωνίας την Κύπρο.
Έτσι, οι εξαγωγείς της Κρήτης (Σύλλογος Εξαγωγέων Κρήτης, ΣΕΚ) επιχειρούν μία κοινή επιχειρηματική, πολυκλαδική αποστολή στην Κύπρο, μαζί με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Μέχρι σήμερα όμως οι εξαγωγείς έχουν διοργανώσει μία σειρά συναντήσεων με ξένους και μεγάλους αγοραστές και εισαγωγείς. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι συναντήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1.000, ενώ έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε κάθε συνάντηση να είναι συνταίριασμα αγοραστή με πωλητή και να έχει αποτέλεσμα.

Συμμετέχοντες

Στην πρώτη κοινή επιχειρηματική αποστολή, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο θα συμμετέχουν συνολικά 267 επιχειρήσεις από 8 συνολικά χώρες. Πιο συγκεκριμένα, 96 εταιρίες θα είναι από την Ελλάδα, 83 από την Κύπρο, 16 από την Αίγυπτο, 15 από τη Συρία, 20 από το Λίβανο, 27 από το Ιράκ και 10 από την Ιορδανία. Όμως η κοινή αυτή δράση δεν θα σταματήσει στη Μεγαλόνησο. Αντίστοιχες αποστολές προγραμματίζονται σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η τράπεζα έχει παρουσία με υποκαταστήματά της.