Βάσει της εγκυκλίου της Ε.Σ.Ε.Ε με αρ. πρωτ. ΓΑ 6077/15-11-2016, σας ενημερώνουμε ότι τα καταστήματα κατά τις φετινές γιορτές θα λειτουργήσουν μόνο τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων, δηλαδή στις 11 και 18 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.     

Δεν υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης της Κυριακής 25 Δεκεμβρίου, επομένως τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. 

Από το Σάββατο 07/01/2016 επανέρχεται το κανονικό χειμερινό ωράριο για τα καταστήματα.