Ο Δήμος Κισσάμου προκηρύσσει τρεις θέσεις. Δύο οδηγοί απορριμματοφόρων και ένας εργάτης καθαριότητας ορισμένου χρόνου). Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Κισσάμου μέχρι Δευτέρα 9 Ιανουαρίου.

Δείτε εδω την προκήρυξη