Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» του νπδδ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας ευχαριστούν θερμά  την επιχείρηση «ΒΕΓΓΕΡΑ», για την ευγενική προσφορά μερίδων φαγητού για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος, καθώς επίσης και την οικογένεια του εκλιπόντος Θεοχάρη Παπαδάκη για την προσφορά στη μνήμη του ειδών πρώτης ανάγκης για τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Μαλών και Καλαμαύκας.