Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Χανίων για την προθεσμία και τα δικαιολογητικά:

Όλες οι άδειες ασφαλιστικών συμβούλων – πρακτόρων & συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων που έληγαν 31/12/2016 ανανεώνονται από 01/01/2017 έως 31/3/2017.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο μητρώο του Επιμελητηρίου είναι:

-    Πρωτότυπη άδεια (που έληξε 31/12/2016)
-    Ταυτότητα αστυνομική (φωτοτυπία)
-    Συμβόλαιο αστικής ευθύνης
-    Φωτογραφία ταυτότητας σε στικάκι (προαιρετικό)