Θετικό πρόσημο το 2012 προβλέπει για τη χώρα μας η ειδική έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). «Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής των δημοσιονομικών της για να βγει από τη σοβαρή κρίση στην οποία ευρίσκεται», αναφέρει η έκθεση.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των βαθιών αιτιών της κρίσης και όχι των συμπτωμάτων. Επιχειρεί να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της, να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα της και να θέσει τα θεμέλια για μια υγιή και μακροπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη», υπογραμμίζει. «Το πρόγραμμα αυτό θα πετύχει», συμπληρώνει. Υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τα επιτόκια και εφόσον οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εφαρμοσθούν πλήρως, το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ θα κατέβει στο 60% σε 20 χρόνια. Κλειδί στην επιτυχία αποτελεί η αδιάκοπη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τονίζει η έκθεση.

Στη συνέχεια, η ειδική έκθεση για την Ελλάδα υπογραμμίζει «την χωρίς προηγούμενο μείωση του δημόσιου ελλείμματος», κάτι που είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία 30 χρόνια για τις χώρες που μετέχουν στον ΟΟΣΑ. «Η μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 5 μονάδες του ΑΕΠ το 2010, αποτέλεσμα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο εάν λάβουμε υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση», συμπληρώνει.

«Η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο το 2012 με την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις θα ορθοποδήσουν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.