Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΚΗΦΗ Χανίων, απευθύνει η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της δομής από το ΕΠ Κρήτης 2014-2020.

Ακολουθεί η πρόσκληση με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής: