Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ η οποία περιλαμβάνει δώδεκα θέσεις μόνιμου προσωπικού για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της εν λόγω προκήρυξης είναι οι εξής: 

1.    ΤΕ Εργοθεραπευτών, μία θέση
2.    ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, μια θέση
3.    ΤΕ Λογοθεραπευτών, μία θέση
4.    ΤΕ Νοσηλευτικής (για την ΜΕΘ), τρείς θέσεις
5.    ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, μία  θέση
6.    ΤΕ Φυσικοθεραπείας, δύο θέσεις
7.    ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Βοηθού Θαλάμου), μία Θέση
8.    ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορέων Ασθενών), δύο  θέσεις

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2017.