Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χανίων την 11η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.    Έγκριση υλοποίησης Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" και υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού  {Δήμαρχος}
2.    Επικαιροποίηση επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
3.    Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2017 {Βαρουδάκης}
4.    Έγκριση στοχοθεσίας – ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Κουκλάκης}
5.    Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων με την ομοσπονδία  χειροσφαίρισης Ελλάδος γιορτή “street Handball” {Κουκλάκης}
6.    Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων  οικονομικού έτους 2017 {Βλαχάκης}
7.    Έγκριση στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2017 {Βλαχάκης} 
8.    Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}
9.    Έγκριση στοχοθεσίας του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}
10.    Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Χαράλαμπου Τζεγιαννάκη του Ελευθερίου που βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων-Κισάμου της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων  {Πουλιδάκης}
11.    Λειτουργία καταστήματος Παναγιώτη Νικολαντωνάκη στο Προφήτη   Ηλία {Πουλιδάκης} 
12.    Λειτουργία καταστήματος Νενεδάκης ΜΕΓΑ-ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ στην οδό Παναγούλη αρ. 15 {Πουλιδάκης}
13.    Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Ευστρατίας Παντζελιουδάκη του Γεωργίου, που βρίσκεται εκτός οικισμού Καλαθά {Πουλιδάκης}
14.    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΑΠΟΘΗΚΗΣ που εξυπηρετεί ανάγκες Κ.Υ.Ε.” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορφανουδάκης)   {Πουλιδάκης}
15.    Απαλλοτρίωση οδών Δημοτικής Κοινότητας Σούδας {Μαράκης}
16.    Καταβολή αποζημίωσης αναλογισμών σε ιδιοκτησίες σχεδίου πόλεως περιοχής “ΧΑΛΕΠΑ” {Μαράκης}
17.    Αποζημίωση τμήματος κοινωφελούς χώρου της περιοχής “Πασακάκι - Χαρακιάς” {Μαράκης}
18.    Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 126,128,130 σχεδίου πόλεως Π.Ε.1 – Π. Σούδα {Μαράκης}
19.    Απαλλοτρίωση οδού Κανδάνου {Μαράκης}
20.    Έγκριση 2ου/2016 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων Δήμου Χανίων {Μαράκης}
21.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο εταιρικό σχήμα πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «συνεργασία για τη μέτρηση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο «συν-εργασία» {Ξανθουδάκης}
22.    Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου “Βίλλα Κούνδουρου” και εξουσιοδότηση οργάνου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής {Ξανθουδάκης}
23.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων” {Ξανθουδάκης}
24.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων” {Ξανθουδάκης}