Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι επισκευάστηκε μεν η διαρροή στην οδό Τρωίλου, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή  η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Έτσι για λόγους ασφαλείας των διερχομένων, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος.