Εσπερίδα με θέμα: «Τεχνολογίες παρακολούθησης και προστασία του περιβάλλοντος: μια διεπιστημονική προσέγγιση» στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης Νεάρχου 23, Χανιά Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, 16:30– 21:15 Πρόγραμμα Εσπερίδας

16:30–17:00 Προσέλευση – Δηλώσεις συμμετοχής

17:00–17:05 Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΚ, Καθ. Καρατζά Γεώργιου

17:05-17:10 Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Κρήτης, κ. Κοπάση Ελευθέριου

17:10-17:15 Χαιρετισμός Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Δασκαλάκη Ιωάννη

ΜΕΡΟΣ Α΄: Τεχνολογίες παρακολούθησης και προστασία του περιβάλλοντος

17:15 – 19:00 Συντονιστής: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, Επίκ. Καθ. ΜΗΠΕΡ ΠΚ  Αναπληρωτής Συντονιστής: Δρ. Αλεξάκης Δημήτριος, Ερευνητικός Συνεργάτης ΜΗΠΕΡ ΠΚ

17:15 – 17:30 « Τηλεπισκόπηση περιβάλλοντος – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών –Συστήματα λήψης αποφάσεων», Μητράκα Ζίνα, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ

17:30 – 17:45 «Μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα στα προβλήματα του περιβάλλοντος», Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επίκ. Καθ. ΜΗΧΟΠ ΠΚ

17:45 – 18:00 «Καταγραφή και αξιολόγηση σημειακών πηγών ρύπανσης στα νησιά του
Αιγαίου», Γκίκας Πέτρος, Αν. Καθ. ΜΗΠΕΡ ΠΚ

18:00 – 18:15 «Περιβαλλοντική νομοθεσία και τεχνολογίες παρακολούθησης», Μαριά Αίθρα, Αν. Καθ. ΜΗΠΕΡ ΠΚ

18:15 – 18:30 « Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Βάσεις Δεδομένων ως εργαλεία για την καταστολή και πρόληψη της Περιβαλλοντικής Παραβατικότητας», Μανιαδάκη Μαρία, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης

18:30-18:45 «Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Υπηρεσίες των Δήμων» Κτιστάκη Ελίνα, Τοπογράφος Μηχανικός, Surveying Engineer M.Sc., Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων

18:45 – 19:00 Ερωτήσεις

19:00 – 19:30 Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ Β΄: Διεπιστημονικές Εφαρμογές

19:30 – 21:30 Συντονιστής: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, Επίκ. Καθ. ΜΗΠΕΡ ΠΚ  Αναπληρωτής Συντονιστής: Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος,
Ερευνητικός Συνεργάτης ΜΗΠΕΡ ΠΚ

19:30 – 19:45 « Έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών», Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθ. ΗΜΜΥ ΠΚ

19:45 – 20:00 «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση στερεών αποβλήτων» Καραγιαννάκη Ιωάννα, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΜΗΠΕΡ ΠΚ

20:00 – 20:15 «Δικτυώνοντας τον Δημόσιο χώρο – Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Προεκτάσεις» Δρ. Ανδρουλάκη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων

20:15 – 20:30 «Εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος», Δρ. Αλεξάκης Δημήτριος, Ερευνητικός Συνεργάτης ΜΗΠΕΡ ΠΚ

20:30 – 20:45 «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Υδρολογικές Εφαρμογές στο περιβάλλον», Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος, Ερευνητικός Συνεργάτης ΜΗΠΕΡ ΠΚ
20:45 - 21:00 «Ο ρόλος του μηχανικού στην παρακολούθηση, τον έλεγχο για τη διαχείρηση έργων υποδομής», Πρόεδρος ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, κ. Κοπάσης Ελευθέριος
21:00 -21:15 «Εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών στο Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο ΜΗΠΕΡ ΠΚ», Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, Επίκ. Καθ. ΜΗΠΕΡ ΠΚ
21:15 – 21:30 Ερωτήσεις – Κλείσιμο εσπερίδας