Το ένα τρίτο των 6.200 αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από αγρότες θα ικανοποιηθεί χωρίς πρόβλημα, για άλλο ένα τρίτο υπάρχουν δυσκολίες αλλά μπορούν να ξεπεραστούν με την εκπόνηση τεχνικών μελετών αναφορικά με τις δυνατότητες απορρόφησης της ενέργειας από τα δίκτυα και για τα τελευταία 2.000 αιτήματα που υπάρχει υψηλότερη δυσκολία απορρόφησης της ισχύος θα δοθούν τεχνικές λύσεις κατά περίπτωση οι οποίες θα οριστικοποιηθούν ως το τέλος του μήνα, επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για το θέμα,που αφορά χιλιάδες αγρότες που θέλησαν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά

- Στο ηπειρωτικό δίκτυο είχαν υποβληθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, περίπου 6.200 αιτήσεις αγροτών για φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100 kW που αντιπροσωπεύουν συνολική ισχύ περί τα 612 MW.

- Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ δείχνει ότι περίπου το 1/3 της ισχύος των αγροτικών φωτοβολταϊκών, που αντιστοιχεί σε 2000 αιτήματα, αναφέρεται σε δίκτυα με μεγάλη ευχέρεια απορρόφησης. Από αυτά, η ΔΕΗ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είχε διατυπώσει όρους σύνδεσης σε 1500 και αναμένεται να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

- Υπάρχουν άλλα 2.000 αγροτικά αιτήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δίκτυα μεσαίας δυσκολίας όσον αφορά στην απορρόφηση ισχύος. Η δυσκολία αναφέρεται στο γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί της προσφοράς σύνδεσης τεχνική μελέτη του τοπικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα φορτία όσο και τα προϋπάρχοντα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ.

Η μεσαία δυσκολία δεν σημαίνει αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων, αλλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση των προσφορών σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Απριλίου 2011.

- Άλλα 2.000 αιτήματα που αντιστοιχούν σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλότερη δυσκολία απορρόφησης της ισχύος. Εδώ, απαιτείται αναλυτική καταγραφή του συνόλου των αιτημάτων και εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους ανά γραμμή μέσης τάσης.

Θα υπάρχουν γραμμές που τα αιτήματα είναι λίγα και θα μπορούν άμεσα να ικανοποιηθούν, αλλά θα υπάρχουν και άλλες που η αντιμετώπιση θα είναι πιο σύνθετη.

Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αιτημάτων μέσω μέτρων όπως η ενδεχόμενη μεταφορά του αιτήματος σε γειτονική γραμμή, ο πιθανός επιμερισμός της δυνατότητας απορρόφησης της γραμμής στα αιτήματα που της αντιστοιχούν, η κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης, ή συνδυασμός των παραπάνω, όπως για παράδειγμα μεταφορά αιτημάτων ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα και κατασκευή νέας γραμμής.
 
Στα τέλη Φεβρουαρίου, αναμένεται νεα ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα, ώστε να έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα.