Ανακοίνωση Γραμματέα Π.Ε. Ν.Δ. - Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη αναφορικά με την εξέλιξη του έργου του δρόμου Ηράκλειο - Μεσαρά:

«Πριν από δύο χρόνια, στις αρχές Ιανουαρίου του 2015 είχε ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά» του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσαρά.

…Και μετά ανέλαβε αρμόδιος Υπουργός ο κ. Σπίτρζης! … Και το έργο που παρέλαβε δημοπρατημένο, παραμένει ακόμη στάσιμο!

Αυτή τη διετία, δεν χάθηκε απλά πολύτιμος χρόνος για την αποπεράτωση ενός σημαντικού έργου με θετικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής της Μεσαράς! Χάθηκε, επίσης, και η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, χάθηκε και η δυνατότητα ένταξης του ως έργο-γέφυρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο με αποτέλεσμα το έργο να επιβαρύνει, μέσω το ΠΔΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους.     

Ελπίζουμε ότι θα ξεκολλήσει πλέον το έργο και ότι οι τελευταίες εξελίξεις, με την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή των απαλλοτριώσεων, θα οδηγήσουν στην άμεση υλοποίησή του.

Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί άμεσα, διότι οι προθεσμίες πιέζουν όχι μόνο λόγω  της σπουδαιότητας του έργου, αλλά και διότι το έργο πρέπει να τελειώσει πριν το 2019. Διαφορετικά θα κληθεί η χώρα μας να επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί από τα κοινοτικά κονδύλια για να φτάσει το έργο έως εδώ.

Για τη ΝΔ μεγάλα αναπτυξιακά έργα και έργα τοπικού ενδιαφέροντος με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, όπως ο δρόμος Ηράκλειο - Μεσαρά, αποτελούν προτεραιότητα και δεν θα επιτρέψουμε εγκληματικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανικανότητα και ανευθυνότητα των αρμοδίων».