Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ 4.000 μακροχρόνια ανέργων που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
Την Τετάρτη 11-01-2017 αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ, τα προσωρινά αποτελέσματα της κατάταξης των μακροχρόνια ανέργων για τις 4.000 θέσεις εργασίας, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη στο Νοσοκομείο Χανίων θα προσληφθούν με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών συνολικά (57) πενήντα επτά υπάλληλοι (από τους οποίους οι 18 για τον Ψυχιατρικό Τομέα)

Επίσης θα προσληφθούν:
‒ (2) δύο υπάλληλοι για το Κ.Υ. Κισσάμου,
‒ (2) δύο υπάλληλοι για το Κ.Υ. Βάμου και
‒ (3) τρεις υπάλληλοι για το Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων,

Αναλυτικά έχουν προκηρυχθεί οι εξής θέσεις:

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
• (3) τρείς θέσεις ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
• (8) οκτώ θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
• (2) δύο θέσεις ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
• (2) δύο θέσεις ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
• (1) μία θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
• (3) τρεις θέσεις ΤΕ Μαιών – Μαιευτών
• (10) δέκα θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
• (1) μία θέση ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
• (3) τρεις θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου
• (3) τρεις θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
• (3) τρεις θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» – Ψυχιατρικός Τομέας
• (8) οκτώ θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
• (1) μία θέση ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
• (1) μία θέση ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας Ξυλουργών
• (2) δύο θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
• (2) δύο θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου
• (3) τρεις θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων
• (1) μία θέση ΥΕ Εργατών

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. Κισσάμου
• (2) δύο θέσεις ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΠΕΔΥ – Κ.Υ. Βάμου
• (1) μία θέση ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
• (1) μία θέση ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Π.Π.Ι. Χώρας Σφακίων
• (1) μία θέση ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
• (1) μία θέση ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
• (1) μία θέση ΤΕ Νοσηλευτικής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ