Από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αναπροσαρμόζεται το σύστημα των ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να κλείσουν ραντεβού στα κάτωθι Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Γαστρεντερολογικό, Δερματολογικό, Καρδιολογικό, Μαιευτικό, Νευρολογικό, Νευροχειρουργικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, Ορθοπεδικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Χειρουργικό, ΩΡΛ, καθώς και για Εξετάσεις Αίματος, Ακτινολογικές Εξετάσεις, Υπέρηχο και Triplex, έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού:

1.    Είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 28210-71010, τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως τις 14:00

2.    Είτε με την φυσική τους παρουσία στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00

Σε ότι αφορά όμως το Τακτικό Εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο, το Τακτικό Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο και το Τακτικό Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο τα ραντεβού κλείνονται αποκλειστικά με την φυσική παρουσία των πολιτών στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και να δίνουν το τηλέφωνο τους προκειμένου η Γραμματεία να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει για την ημερομηνία του ραντεβού τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν παράλληλα υπόψη τους τα κάτωθι, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού: 

Τακτικό Εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, τα εξής:

1.    Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,

2.    Εξετάσεις αίματος καθώς και πιθανό ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο (υπέρηχος, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες) που σχετίζονται με το υπάρχον πρόβλημα. 

Τακτικό Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, τα εξής:

1.    Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,

2.    Ιστολογική εξέταση (βιοψία από τον χειρουργό).

Οι παλαιοί ασθενείς που ήδη  παρακολουθούνται προκειμένου να κλείσουν ραντεβού θα πρέπει να τηλεφωνούν στο 28210-22567 από τις 13.00 έως τις 14.00 τις εργάσιμες ημέρες.

Τακτικό Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, τα εξής:

1.    Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,
2.    Πρόσφατη γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος,
3.    Γενική Ούρων,
4.    Υπέρηχος νεφρών (αν υπάρχει)