Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα Πολεοδομικά  γραφεία των Χανίων και στο ΤΣΜΕΔΕ πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου οι Πολιτικοί Μηχανικοί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Αντώνη Πιταριδάκη:

«Σκοπός των κινητοποιήσεων μας, είναι να η ανάδειξη της ανυπαρξίας μηχανημάτων ελέγχου, της ελλιπούς στελέχωσης, της ανεπάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής και των απαράδεκτων συνθηκών άσκησης τους επαγγέλματος στις δημόσιες και τεχνικές υπηρεσίες.

Στόχος μας, είναι να καταδείξουμε με κάθε τρόπο προς όλους, ότι το επάγγελμα του Μηχανικού δεν είναι «κλειστό.» Η κατάργηση, δεν συμβάλει στην πτώση των τιμών των ακινήτων και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η κατάργηση, συμβάλει στην απώλεια εσόδων του κράτους, στην απώλεια πόρων του ασφαλιστικού συστήματος και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά κυρίως στην απώλεια της ασφάλειας των κατασκευών και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος δεδομένης της σεισμικότητας της χώρας»

Ο κ. Πιταριδάκης, σημείωσε πως:

«Το ΤΕΕ/ΤΔΚ εκφράζει την αγωνία των χιλιάδων νέων Μηχανικών που πλήττονται από την ανεργία, παραθέτει, όμως παράλληλα και ένα συνολικό πλαίσιο για την διασφάλιση του μέλλοντος της κατασκευής, της ανάπτυξης και εν γένει του δημόσιου συμφέροντος.»