Σημαντική,υπήρξε η κατάληξη της υπόθεσης Χανιώτισσας, που ζήτησε υπαναχώρηση αγοράς,για μηχανήματα πλυντηρίου-καθαριστηρίου, λόγω ελαττώματος. Η  υπομονή και επιμονή της  την οδήγησαν  στην πλήρη δικαίωση, με την υπαρ.663/2016  απόφαση του Αρείου Πάγου όπου διατάχθηκαν τα μέλη της πωλήτριας εταιρείας ,να καταβάλουν στην ενάγουσα αγοράστρια , εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 120.000 ευρώ, με νόμιμο τόκο.

Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

"Πρόκειται για Χανιώτισσα, που αγόρασε μηχανήματα πλυντηρίου  από  Ο.Ε εταιρεία των Αθηνών , συνολικής αξίας 222.650 ευρώ.Τα μηχανήματα αυτά παρεδόθησαν με πραγματικά ελαττώματα ,που ήταν ουσιώδη και αφορούσαν την χρησιμότητα τους, τα οποία γνώριζε ο εκπρόσωπος της πωλήτριας εταιρίας, κατά τον χρόνο κατάρτιση της σύμβασης και δολίως  το απόκρυψε στην αγοράστρια προς αποφυγή ματαίωσης της πώλησής τους.Η αγοράστρια, αφού προσπάθησε να τα επισκευάσει ,προσπάθεια που απέβη άκαρπη, άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, από τη σύμβαση πωλήσεως  με εξώδικη δήλωσή της  ζητώντας  και την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων των 222.650 ευρώ.

Η πωλήτρια  Εταιρεία,  αρνήθηκε την εξώδικη δήλωση για υπαναχώρηση αγοράς,,αλλά και   την επιστροφή των χρημάτων ,με αποτέλεσμα η αγοράστρια να καταθέσει Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας του  δικαιώματος ,της υπαναχώρησης,  όπου δικαιώθηκε .Απ αυτής ασκήθηκε Έφεση από την πωλήτρια  Εταιρεία ,προβάλλοντας διάφορες αιτιολογίες, η οποία όχι μόνο απορρίφτηκε αλλά και της επιβλήθηκαν και όλα τα δικαστικά έξοδα. Μη δεχόμενη η Εταιρεία, την απόφαση του Εφετείου, η οποία δικαίωνε την αγοράστρια , κατέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο (Αρειο Πάγο) όπου  και σαυτό η αίτηση της  απορρίφτηκε , καλούμενη η πωλήτρια Εταιρεία,να πληρώσει δικαστικά έξοδα  (2.700 ευρώ)"