Η  επιτυχία της καινοτόμου δράσης επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΝΔ και η απήχηση των πρώτων κύκλων του προγράμματος της Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών ΝΔ που διεξήχθησαν στην Αθήνα στις 12-13 και 19-20 Νοεμβρίου 2016 και στο Ηράκλειο Κρήτης ιστις 2–4 Δεκεμβρίου 2016, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων κύκλων του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Σε συνέχεια της μεγάλης κι ενθουσιώδους ζήτησης από τα Κρητικά στελέχη της ΝΔ, ο 2ος κύκλος της Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο  14-15 Ιανουαρίου 2017 για 60 στελέχη του Κόμματος.. 

Σκοπός της Πολιτικής Ακαδημίας είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και να διαμορφώσει στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε ζητήματα που σχετίζονται με το σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον και να συμβάλει στην ομοιογένεια του πολιτικού λόγου των στελεχών που εκφράζουν τις θέσεις του κόμματος σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

Η Πολιτική Ακαδημία Στελεχών λειτουργεί υπό την αιγίδα του Προέδρου κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και την εποπτεία του Γραμματέα  Π.Ε. κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Ηράκλειο Κρήτης 
Σάββατο 14/01/2017 – Κυριακή 15/01/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 14/01/2017

08:30 Εγγραφές 
09: 00 Χαιρετισμοί  

Οικονομία, Επιχειρηματικότητα  και Ανάπτυξη

09:30 Από την μεγάλη δημοσιονομική κρίση στον δρόμο της ανάπτυξης
Εισηγητής: Μηνάς Παπαδάκης, Οικονομολόγος- Επιχειρηματίας 

11:00 Διάλειμμα 

11:30 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη  
Εισηγητής: Βαγγέλης Ταλιούρης, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

13:00  Διάλειμμα 

13:30 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Νέες δυνατότητες για πολυδιάστατη ανάπτυξη
Εισηγητής:  Κώστας Στεφανίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και πρ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ  

15:00  Διάλειμμα 

15.30 Έρευνα, Καινοτομία  και Ανάπτυξη    
Εισηγητής: Σπύρος Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & LASER του ΙΤΕ  

17:00  Διάλειμμα 

Ελληνική Εξωτερική  Πολιτική – Εθνικά Θέματα  

17:30 Ελληνοτουρκικές σχέσεις και Προσφυγικό   
Εισηγητής:  Δημήτρης Ξενάκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης  

19:00 Διάλειμμα 

19:30 Εθνική στρατηγική και ασφάλεια 
Εισηγητής:  Κώστας Λάβδας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και πρ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

21:00 Λήξη 1ης Μέρας