Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14/1/2017 η συνάντηση των Δημοτικών Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με σκοπό την εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων. Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών του Κινήματος και σε πνεύμα δημοκρατικής συμμετοχής και παρεμβάσεων εξελέγησαν οι κάτωθι:

Η Ολομέλεια της Νομαρχιακής Επιτροπής θα συγκαλείται κάθε 15 μέρες