Άμεση ήταν η αντίδραση της Δασικής Υπηρεσίας στην μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε  την περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι «Με αφορμή τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων και την απαγόρευση της βοσκής.»

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα προχωρούν άμεσα, στο διάστημα που προβλέπει ο νόμος, στην κήρυξη αναδασωτέων των εκτάσεων που επλήγησαν από πυρκαγιά. Αυστηρά και χωρίς παρεκκλίσεις οι Δασικές Υπηρεσίες θα εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις διατάξεις που προβλέπονται για την παράνομη βοσκή σε αναδασωτέες εκτάσεις (σύλληψη ζώων, επιβολή προστίμων, φυλάκιση κλπ).