Μετά απο μια χρονοβόρα διαδικασία, με την ολοκλήρωση συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του τμήματος, όπως προέκυψε από τις εκλογές του ΤΕΕ, ο Σπύρος Σοφιανός εξελεγη Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.

Πρόεδρος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εξελέγη ο τέως πρόεδρος του ΤΕΕ -ΤΔΚ Λευτέρης Κοπάσης.

Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Πρόεδρος: Σοφιανός Σπύρος -  Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών
Αντιπρόεδρος: Ευθυμίου Γεώργιος - Ανεξάρτητο ΤΕΕ
Γραμματέας: Λύκου Σοφία - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών

Μέλη

  • Κώτσογλου Κυριάκος - Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών
  • Κοντεζάκης Βασίλειος - Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών
  • Μπροκαλάκης Κων/νος - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
  • Παπαδογιάννης Κων/νος - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
  • Λιαράκος Ευάγγελος- Μαχόμενοι Μηχανικοί
  • Χίνου Μαρία - Ανεξάρτητο ΤΕΕ

Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Πρόεδρος: Κοπάσης Ελευθέριος - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Αντιπρόεδρος: Τσιράκη Κασσιανή - Ανεξάρτητο ΤΕΕ
Γραμματέας : Βογιατζάκη Κλεάνθη - Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών