Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος προς τον ΣΜΑ λόγω εκτέλεσης εργασιών επίστρωσης υλικού για βελτίωση του οδοστρώματος.