Η Ένωση  Φοροτεχνικών Ηρακλείου  (Ε.Φ.Ε.Ε.Η) σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη της  στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση  που θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου   2017 και ώρα  17:30μ.μ στην αίθουσα Καρούζος  του  Επιμελητήριου  Ηρακλείου Κορωναίου 9 Ηράκλειο
         

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Προεδρείου  Γ.Σ.

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

Συζήτηση  και έγκριση των Απολογισμών

Ανάλυση του νέου Ασφαλιστικού Νόμου ΕΦΚΑ 

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις Προτάσεις 

Η συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης κρίνεται απαραίτητη.   

Σημειώνεται ότι η 18/01/2017 πρόκειται  για την τρίτη κατά σειρά ημερομηνία λόγω έλλειψης απαρτίας  και θα  πραγματοποιηθεί  υποχρεωτικά.