Από τους πλέον καλοπληρωτές προς την εφορεία, για μία ακόμα χρονιά, αποδεικνύονται οι Ηρακλειώτες. Τα στοιχεία των εσόδων της ΔΟΥ Ηρακλείου για το 2016 δείχνουν μία εντυπωσιακή υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα το ποσοστό αύξησης των εσόδων ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο της αύξησης των εσόδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην αρχή του 2016 ο στόχος που είχε βάλει για τη ΔΟΥ Ηρακλείου το υπουργείο Οικονομικών ήταν τα έσοδα από είσπραξη φόρων τόσο φυσικών προσώπων όσο και επιχειρήσεων να φτάσουν τα 514 εκατομμύρια ευρώ έναντι εισπράξεων 470 εκατομμυρίων ευρώ το 2015.

Η ΔΟΥ Ηρακλείου κατάφερε να εισπράξει μέσα στο έτος 572 εκατομμύρια ευρώ με την υπέρβαση των στόχων να είναι της τάξης του 12,5% όταν σε επίπεδο χώρας τα έσοδα από φόρους είχαν μία αύξηση περίπου 3,5-4%. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό το ποσό αυτό να αυξηθεί κατά μερικά εκατομμύρια ακόμα καθώς δεν έχουν φτάσει ακόμα στη ΔΟΥ Ηρακλείου οι τελικές καταστάσεις από την τράπεζα της Ελλάδος με τις καταβολές φόρων που έγιναν στις τράπεζες όπως για παράδειγμα καταβολές των τελών κυκλοφορίας που είχαν δοθεί δύο παρατάσεις.

Όπως και στο 2015 έτσι και στο 2016 η εφορεία του Ηρακλείου καταφέρνει να υπερβεί τους στόχους που θέτει το υπουργείο Οικονομικών γεγονός που δείχνει πως τουλάχιστον στο Ηράκλειο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν αλλά και ότι οι ηρακλειώτες είναι ή προσπαθούν σε μεγάλο βαθμό να είναι όσο μπορούν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς τις εφορείες. Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση είναι πως στην πλειονότητα τους οι καλοπληρωτές είναι τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι. Είναι αυτοί που προσπαθούν να πληρώσουν στην ώρα τους τις δόσεις τους όπως και επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις.

Εντυπωσιακά όμως είναι τα αποτελέσματα και στην είσπραξη ΦΠΑ, παρά το γεγονός πως συχνά υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για φοροδιαφυγή στην Κρήτη ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τη μη έκδοση αποδείξεων.

Ο στόχος που είχε τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών για τη ΔΟΥ Ηρακλείου ήταν να εισπραχθούν μέσα στο 2016 158,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ. Τα στοιχεία δείχνουν πως και αυτός ο στόχος υπερκαλύφτηκε κατά 14,5% καθώς οι εισπράξεις έφτασαν τα 181,5 εκατομμύρια ευρώ γεγονός που δείχνει μία συνέπεια των επιχειρήσεων στην καταβολή του ΦΠΑ.