Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης τις 28 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο με τίτλο «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα».

«Το ενέπνευσε η ανάγκη να κτιστεί μια νέα μορφή διοίκησης, αποτελεσματική, ανθρώπινη, λειτουργική, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα όπλα, τα οποία η Αιρετή Περιφέρεια θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να πετύχει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του στόχου που έχει τον υπέρτιτλο: Ανθρώπινη Ανάπτυξη της Κρήτης»  σύμφωνα και με τις θέσεις που εκφράζει ο Περιφερειάρχης Κ.Αρναουτάκης.

Η επιτυχία της προσπάθειας φάνηκε από τη συμμετοχή και την παρακολούθηση που ήταν ανελλιπής και ενθουσιώδης. Τα σχόλια, στη γραπτή και ανώνυμη αξιολόγηση που έκαναν οι συμμετέχοντες, ήταν ενθουσιώδη. Ζητούν επανάληψη και εμπέδωση, επέκταση σε πολλά ακόμη στελέχη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει να τονιστεί πως το διαδραστικό αυτό σεμινάριο στηρίζεται στη βασική αρχή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: μαθαίνουμε από τα λάθη μας και μαθαίνουμε κάνοντας.