Ημερίδα με θέμα: «Βελτιώνοντας την ποιότητα μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος» διοργανώνει το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2016, στην Αίθουσα «Καστελλάκη» ΕΒΕΗ Ηρακλείου, στις 9:30, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης (ΔηΤΟΒ Κρήτης) που λειτουργεί στην Αιματολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ.

Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (Ι.Σ.Η.). Η ΔηΤΟΒ Κρήτης, η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης καθώς και ο Ι.Σ.Η. ευελπιστούν να συμβάλλουν δυναμικά και αποτελεσματικά στη θεραπεία ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.

Η Ημερίδα απευθύνεται πρωτίστως σε Μαιευτήρες/Γυναικολόγους, Μαίες και Επαγγελματίες Υγείας στον Τομέα της Μεταμόσχευσης Ομφαλικού Αίματος.

Στην Ημερίδα θα παραστεί ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός καθώς και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κα Χάρις Ματσούκα.