Ένα νέο όχημα για τον καθαρισμό των δρόμων θα παραλάβει αύριο, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2017, στις 9.30π.μ, στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας (έναντι γηπέδου Μισιρίων), ο Δήμος Ρεθύμνης. 

Πρόκειται για ένα μικρό φορτωτή – εκσκαφέα, του οποίου την προμήθεια διενήργησε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας μέσω ανοιχτού,  δημόσιου, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Το όχημα, κόστους 29.946 ευρώ, θα παραλάβουν αύριο, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Καθημερινότητας κ. Λελεδάκης Δημήτρης, στελέχη της Δ/νσης Καθαριότητας και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ρεθύμνης, από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος  θα ενημερώσει τους χειριστές της Υπηρεσίας για τη χρήση του.