Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμαρίου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Την Τετάρτη   25-1-2017    και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρίου και Πολυτεχνείου  Κρήτης για την   εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ» της   ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2015ΕΠ50200001 για την εκτέλεση του   υποέργου με τίτλο: 1ο Υποέργο:  «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 100.000,00 Ευρώ.

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « Πολιτιστικό κέντρο Δ.Ε. Κουρητών».

3. Ορισμός επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων για τη   δημιουργία χώρου Σχολικών Δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου».

4. Ορισμός  συνεπιβλέποντος εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση ενεργού κυττάρου στο ΧΥΤΑ   Αμαρίου».

5. Τροποποίηση της  171/14 απόφασης του Δ.Σ. που αναφέρεται στη συγκρότηση επιτροπής   διαχείρισης  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου.  

6. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου.

7. Έγκριση προϋπ/σμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου έτους 2017.

8. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας.

9. Αποδοχή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017.

 10. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο: «AMARI green festival».