Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Μιχάλη Τσαμάζ, καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις προθέσεις της Διοίκησης του Οργανισμού για την κατάργηση των γραφείων του ΟΤΕ στην ύπαιθρο.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ζητάει την παραμονή των γραφείων του ΟΤΕ στο Καστέλλι και το Αρκαλοχώρι, επισημαίνοντας ότι αφενός δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης των πολιτών και αφετέρου η λειτουργία των συγκεκριμένων γραφείων δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Οργανισμό, αφού στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια και απασχολούν ελάχιστο προσωπικό.

Μάλιστα, ο κ. Καλογεράκης αναφερόμενος στο εταιρικό κοινωνικό προφίλ του ΟΤΕ τονίζει ότι σε περίπτωση κατάργησης των γραφείων του στην περιοχή, θα αλλάξει και η πολιτική του Δήμου απέναντί του, κάνοντας λόγο για τη λήξη παροχής διευκολύνσεων προκειμένου να υλοποιεί ο Οργανισμός τις δράσεις του.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί στους Βουλευτές του Νομού και τα τοπικά γραφεία και σωματεία του ΟΤΕ, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρει:

«Κύριοι,
Με βάση την ενημέρωση που έχουμε, στις προθέσεις σας ως Διοίκηση του ΟΤΕ βρίσκεται η κατάργηση των γραφείων του Οργανισμού που λειτουργούν στην ύπαιθρο.
Στο Δήμο μας η πιθανή κατάργηση των γραφείων του ΟΤΕ πρόκειται να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, τα γραφεία του ΟΤΕ που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και συγκεκριμένα στο Καστέλλι και το Αρκαλοχώρι δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον Οργανισμό, καθώς στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια και απασχολούν ελάχιστο προσωπικό.
Στα πλαίσια αυτά, ζητάμε τη διατήρηση των γραφείων του ΟΤΕ στο Δήμο μας, η λειτουργία των οποίων κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς να υποχρεώνονται να διανύσουν χιλιόμετρα μέχρι την πρωτεύουσα του Νομού. Εξάλλου, μέχρι σήμερα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του ΟΤΕ η διοίκηση του Οργανισμού ακολουθούσε διαφορετική πολιτική, έχοντας ως προτεραιότητα την προσφορά στον πολίτη και όχι το κέρδος.
Ωστόσο, με τη δρομολογούμενη κατάργηση των γραφείων του ΟΤΕ στην ύπαιθρο το κοινωνικό προφίλ του Οργανισμού αλλάζει και στην περίπτωση αυτή θα αλλάξει αντίστοιχα η πολιτική της αυτοδιοίκησης και του Δήμου μας απέναντί του. Κατά συνέπεια θα πάψουν οι παρεχόμενες διευκολύνσεις προς τον Οργανισμό σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες κλπ.), προκειμένου να υλοποιείται το σύνολο των δράσεων και των παρεμβάσεών του (π.χ. εγκατάσταση δικτύων, καφάο κλπ.) και κάθε δράση θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες αποζημιώσεις και ενοίκια.
Ελπίζουμε, οι πληροφορίες μας να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να εξετάσετε το θέμα με κατανόηση, στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής προσφοράς του Οργανισμού.

Με εκτίμηση,
Ζαχαρίας Καλογεράκης