Με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών στο πλαίσιο μαθημάτων τους για τη γρίπη, το κοινό κρυολόγημα και τις εποχιακές ιώσεις, το Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας  σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή υλοποιούν την τρέχουσα περίοδο σχετικό ενημερωτικό πρόγραμμα σε δημοτικά σχολεία του δήμου.

Τα μέτρα πρόληψης της γρίπης και των εποχιακών ιώσεων, τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε είναι θέματα που αναπτύσσονται κατά την ενημέρωση από  στελέχη του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας, τις κυρίες  Κιουρανάκη Σταυρούλα και  Χαλκιαδάκη Χρυσούλα.

Όπως αναφέρθηκε στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και κατανόηση από τα παιδιά του τρόπου μετάδοσης της γρίπης και των ιώσεων που μεταδίδονται αερογενώς και η υιοθέτηση σε συνεργασία και με το σχολείο, ορθών πρακτικών για την αποφυγή της μετάδοσης από τον ένα μαθητή στον άλλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή  παρουσίασης και τη συζήτηση με τα παιδιά, συνολικής διάρκειας περίπου μιας ώρας ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ενώ κατά τη διάρκεια του διανέμεται σχετικό ενημερωτικό έντυπο.

Όπως τόνισε η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη «Το Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας  πραγματοποιεί το τρέχον διάστημα στα σχολεία του δήμου τις εν λόγω ενημερωτικές παρουσιάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης για τρόπους πρόληψης της γρίπης και του κρυολογήματος σε μια περίοδο μάλιστα που παρατηρείται έξαρση. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, ανάλογη αυτής για τις Πρώτες Βοήθειες που υλοποιήθηκε κατά το παρελθόν,  με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη μέσα από την ενημέρωση που στόχος είναι να πραγματοποιήσουμε και για άλλες θεματικές ενότητες»

Όπως αναφέρθηκε μέχρι και την τρέχουσα περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις σε τάξεις του 3ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και σε άλλα σχολεία. Για περισσότερες πληροφορίες και λοιπές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του προγράμματος τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρόληψης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας στα τηλέφωνα 28423 41301 κ Χρυσούλα Χαλκιαδάκη και 28423 41307 κ Σταυρούλα Κιουρανάκη.