Στο Ηράκλειο θα μεταβεί αύριο ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής και Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης κ. Γρηγόρης Τσιομπίκας , ο οποίος συμμετέχει ως εισηγητής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα Ημερίδα που διοργανώνει το Τ.Ε.Ι Κρήτης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής   και βασικής υλικής Συνδρομής.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν, από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων στο  Πρόγραμμα φορέων και δομών, τα αποτελέσματα συνοδευτικών δράσεων ψυχοκοινωνικής  στήριξης ωφελουμένων ΤΕΒΑ και θα συζητηθούν προτάσεις για την ανάπτυξη καλών πρακτικών. 

Ο κ. Τσιομπίκας θα εκπροσωπήσει το Δήμο Ρεθύμνης στη θεματική ενότητα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ: αποτίμηση των τοπικών αναγκών και κοινωνική πολιτική» και θα αναπτύξει στην εισήγησή του το θέμα   «Ακραία φτώχεια και Προγράμματα αντιμετώπισής της στο Δήμο Ρεθύμνης».