Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1.    Στις 26.1.2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές: 

SUPER MARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Καλυκάς – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Λειβάδια - Αγροκήπιο – ΑΝΕΚ – Λειβάδια – Περιοχή (ΑΒ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Λενταριανά – Εργ.Κατοικίες Λενταριανών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.