Δεν πήγαν για διακανονισμό οι Κρητικοί που οφείλουν έως 500 ευρώ με αποτέλεσμα οι οφειλές τους προς την ΔΕΗ να φτάνουν σχεδόν στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το «Έθνος» για τους μικροοφειλέτες χαμηλής τάσης , και στην Κρήτη η συντριπτική πλειοψηφία  όσων οφείλουν λογαριασμούς έως 500 ευρώ δεν ρύθμισαν τις οφειλές τους.

Στην Κρήτη (στοιχεία έως 31/12/2016) οι οφειλές αυτής της κατηγορίας αφορούν  75.720 καταναλωτές που οφείλουν συνολικά λογαριασμούς ύψους 12.892.263 ευρώ

Η κατανομή ανα Νομό έχει ως εξής:

Ηρακλείου : 34.491 καταναλωτές με οφειλές 6.015.898 ευρώ
Χανίων: 17.849 καταναλωτές με οφειλές 3.091.270 ευρω
Λασιθίου: 12.460 καταναλωτές με οφειλές 2.2023.234 ευρώ
Ρεθύμνης: 10.920 καταναλωτές με οφειλές 1.761.861 ευρώ

Εάν από αυτούς αφαιρεθούν οι λίγοι που ρύθμισαν τις οφειλές τους  μέχρι 31/12/2016, τότε παραμένουν σε εκκρεμμότητα οι οφειλές 71.008 καταναλωτών ύψους 11.407.687 ευρώ

Η κατανομή ανα Νομό έχει ως εξής:

Ηρακλείου : 32.089 καταναλωτές με οφειλές 5.246.409 ευρώ
Χανίων: 16.813 καταναλωτές με οφειλές  2.767.122 ευρω
Λασιθίου: 11.820 καταναλωτές με οφειλές  1.820.955 ευρώ
Ρεθύμνης: 10.286 καταναλωτές με οφειλές 1.573.201 ευρώ

Συνολικά σε ολόκληρη την χώρα 1.070.352 πελάτες της ΔΕΗ με συνολικές οφειλές 174.704.240 ευρώ δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ρύθμιση.
Οι συγκεκριμένοι, λοιπόν, μπορούν σε εννέα μέρες από σήμερα, την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι τις 30 Απριλίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ αναστολή πληρωμών τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και αν πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς που εκδίδονται να έχουν έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης. Δηλαδή του σκέλους του λογαριασμού που αφορά στην τιμή της κιλοβατώρας. Οχι για το τμήμα των λεγόμενων ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, χρεώσεις δικτύου και μεταφοράς, ΕΡΤ, δημοτικά τέλη κ.λπ.).