Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.3/2017 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στα Καμίνια και να μεταφερθεί:

Στην οδό Συβρίτου , στο τμήμα αυτής από Ελευθέρνης έως Γορτύνης, εξαιρουμένου του  χώρου μπροστά από το σχολείο

Στην οδό Γορτύνης, στο τμήμα αυτής από Ελύρου έως Ισαύρων, και

Στην οδό Θεόκριτου, στο τμήμα αυτής από Συβρίτου έως Καντάνου, χωρίς να εμποδίζεται η κάθετη κυκλοφορία στις οδούς Καντάνου, Απτέρων, Ισαύρων και Εργάνης .

H απόφαση αυτή με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.