Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), το οποίο αποτελεί μια ενίσχυση στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας και παρέχεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Εισοδηματικά
Περιουσιακά
Διαμονής

   Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βιάννου θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στο Κ.Ε.Π. του Δήμου  Βιάννου ή στην ιστοσελίδα του taxis και να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα μέσω του Κ.Ε.Π., είτε μόνοι τους στην αντίστοιχη εφαρμογή του taxis χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς.