Η Πρωτοβουλία θεραπευτών Ειδικής Αγωγής Νομού Χανίων καταγγέλει τις αλλαγές που έρχονται στον τομέα της ειδικής αγωγής και που θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του κλάδου αυτού και θα δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα για γονείς, παιδιά και δασκάλους.

"Η Πρωτοβουλία θεραπευτών Ειδικής Αγωγής Νομού Χανίων σε σύμπνοια με τους υπόλοιπους συλλόγους και σωματεία θεραπευτών ασχολούμενων με την ειδική αγωγή ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ την μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για εκβιαστική υπαγωγή όλων των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών «Eιδικής Aγωγής» σε συμβάσεις. 
Αιφνιδιαστικά μέσα στις γιορτές μάθαμε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε χωρίς καμία προεργασία και διάλογο να εντάξει την ειδική αγωγή  στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ.  Επισημαίνουμε ότι καμία βελτίωση δεν εξασφαλίζεται με το νέο σύστημα, αντίθετα επικυρώνει όλες τις περικοπές που έχουν γίνει στην ειδική αγωγή. Ο νέος τρόπος αποπληρωμής των ιδιωτικών δομών Ειδικής Αγωγής έχει ως πραγματικό στόχο οι υπηρεσίες αυτές να «κοστίζουν» λιγότερο στο κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία, με την επιβολή «κόφτη» στα σχετικά κρατικά κονδύλια. 
Οι αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει ο ΕΟΠΥΥ έχουν σαν στόχο την περαιτέρω μείωση της ποιότητας των παροχών θεραπειών με άμεσα ζημιωμένους τους γονείς εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. 

Οι γονείς θα βιώσουν περαιτέρω μείωση της ποιότητας των κρατικών παροχών και τελικά σταδιακή μείωση των θεραπειών. Στην ουσία η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται μόνο αν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό. 

Καταργείται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής θεραπευτή. Οι γονείς θα πρέπει να διακόψουν το θεραπευτικό πρόγραμμα προς αναζήτηση συμβεβλημένου θεραπευτή. Βάσει κοινοτικού δικαίου, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και είναι υπερκείμενο αυτού, τα Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέγουν τον θεραπευτή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο θεραπευτής ή η ομάδα θεραπευτών έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.

Ανά έτος οι συμβεβλημένοι θεραπευτές θα μπορούν να αναστείλουν την εξυπηρέτηση των δικαιούχων για χρονικό διάστημα έως 3μηνών με τη νόμιμη έγκριση του ΕΟΠΥΥ. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης.

Η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται μόνο αν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό. Αυτό θα αναγκάσει τους ‘συμβεβλημένους θεραπευτές’ να υποβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους καθώς θα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνθήκες της σύμβασης. Τα κρατικά κονδύλια για την Ειδική Αγωγή θα πέσουν στα 60.000.000€. Παράλληλα μειώνεται η χρονική διάρκεια της συνεδρίας στη λογοθεραπεία από 45’ σε 30’ ενώ στην εργοθεραπεία από 50’ σε 40’.  

 Η -μέχρι σήμερα- απευθείας καταβολή του αντιτίμου των θεραπευτικών υπηρεσιών από τον θεραπευόμενο στον θεραπευτή, με δυνατότητα του θεραπευόμενου να υποβάλλει δαπάνη και να την πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα των θεραπευτηρίων και επίσης επέτρεπε στις οικογένειες να επιλέξουν ελεύθερα ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τη διάκριση συμβεβλημένων και μη. 
 Η ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο είναι καταχρηστική και στοχεύει στη δημοσιονομική και μόνο εξυπηρέτηση του ΕΟΠΥΥ, καταπατώντας κάθε έννοια ελευθερίας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης των ιδιωτών επαγγελματιών, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 
Η επιμονή του υπουργείου στην υπογραφή των συμβάσεων θα οδηγήσει σε κλείσιμο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων ή/και στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η οριζόντια περικοπή δαπανών με εφαρμογή υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και ‘’κόφτη’’ (claw back) υποτιμά και εξευτελίζει κάθε ειλικρινή προσπάθεια θεραπευτικής παρέμβασης.
Οι εργαζόμενοι θα επωμιστούν πιθανές μειώσεις αποδοχών, απολύσεις, απλήρωτη εργασία. 
Οι αλλαγές αυτές οδηγούν τη δουλειά μας στο να απαξιωθεί πλήρως, και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών Eιδικής Aγωγής. 
Ωστόσο γονείς, παιδιά και εργαζόμενοι είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Καλούμε λοιπόν όλους του γονείς και φίλους των παιδιών που χρειάζονται θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής για τη χάραξη κοινής γραμμής. 
Αιτούμαστε
-    Το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει σοβαρά το καθεστώς των συμβάσεων ‘Ειδικής Αγωγής’ όπως ορίζεται στο Ν4447/2016.
-    Επίλυση των νομικών και θεσμικών προβλημάτων των συμβάσεων διαπραγμάτευση πραγματική και όχι προσχηματική.
-    Την αύξηση των κονδυλίων για την Eιδική Aγωγή από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις  ανάγκες
-    Την άμεση αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και καμία επιβάρυνση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. 
-    Καμία μείωση μισθού, καμία απόλυση, καμία αλλαγή σύμβασης σε βάρος των εργαζομένων."